Event 03: Chiến Binh Quý Tộc
• Thời gian:
- Bắt đầu: 0h00 ngày 03/11/2019
- Kết thúc: 24h00 ngày 13/11/2019


TOP Phần thưởng Tên nhân vật
1 Nâng cấp giải thành
Cánh cấp 3 +Luck
2option tùy chọn
----------
Nhẫn +9
Giây chuyền +9
2 option tự chọn
----------
Hộp Vũ khí Rồng x1
DadHy
2 Cánh cấp 2 Trắng
3% loại bỏ phòng ngự
Hoặc
Cánh cấp 2 +Luck
Yamato
3 Cánh cấp 2 +Luck HuaVanKuog
Dòng tính năng của Cánh cấp 3
5% loại bỏ phòng ngự đối phương
5% phục hồi hoàn toàn HP
5% phục hồi hoàn toàn MANA
5% phản đòn cận chiến (phản đòn với sát thương ngẫu nhiên)
Không được lựa chọn Hồi HP và Phản đòn cùng một lúc


Đăng ký nhận giải qua Fanpage nhé anh em.