[Thông báo] Khai mở Sub-4 dành cho Tân Thủ dưới 400 Level !