Thông báo!
Bảo trì hoàn tất lúc 17:15.

Các bạn đã có thể vào lại game, yêu cầu chạy AutoUpdate để cập nhật File mới nhất
Cảm ơn các bạn đã tin tưởng và chờ đợi, BQT MU vua cố gắng làm việc hết mình để duy trì sự ổn định khỏi bọn tấn công !

Kính báo!