thông báo!

Bảo trì máy chủ đến khoảng 3h00 PM để lắp đặt hệ thống Firewall chống tấn công triệt để, anh em thông cảm vì sự cố ngoài ý muốn và vui lòng nghe nhạc xem phim giải trí trước khi quay trở lại game nhé. Cảm ơn !