[Thông báo] Từ ngày 20/7 - Nâng Level Master toàn bộ và tặng Level Master mỗi ngày !