Thông báo!
Thay đổi map rơi Lông Vũ, HHHT từ 0h00 ngày 5/7/2019.

Do việc train Lông Vũ, HHHT quá dễ dàng, dẫn tới việc Lông Vũ, HHHT dần mất giá trị, nay chính thức thay đổi bản đồ rơi Lông Vũ, HHHT lên Tháp Tinh Luyện từ 0h00 ngày 5/7/2019

Tỉ lệ rơi vẫn như cũ, chỉ là quái Tháp Tinh Luyện trâu hơn nên tốc độ giết quái chậm hơn và sẽ rơi ít hơn, giá trị hơn.

Kính báo!