Thông báo!
[18:15] Bảo trì 15~30p khắc phục nốt lỗi Auto và vài thứ khác !

Cụ thể như sau:
- Khắc phục lỗi Auto chỉ Buff skill đầu tiên khi bị các quái vật bắn Băng, choáng
- Nâng giới hạn Damage độc từ 10.000 lên 30.000
- Tăng Exp Master khi Party (đã có hiệu lực khi có thông báo)3
- Mở sự kiện BlueEvent tại Atlans1 vào 20h00 (mỗi thứ 3,5,7)
  • Sub không PK: có 1 bãi
  • Sub PK: có 3 bãi

- Thứ 2,4,6 sẽ tiếp tục nghĩ thêm sự kiện khác, và cuối tuần T7 hoặc CN sẽ có thêm sự kiện khác nữa.
- Tăng giá rửa tội: 500.000 => 1.000.000/tội đầu, 2 tội tiếp theo mỗi tội tăng 250k (tổng 3 tội là 1tr500 ZEN)
- Tăng giá Sell đồ 10.000 => 30.000
- Tăng giá Tẩy điểm 500.000 => 1.000.000

Lưu ý: Các bạn phải chạy AutoUpdate thì mới cập nhật sửa lỗi Auto khi bị quái bắn skill Băng.

Kính báo!