Event 03: Vinh Danh Tộc Trưởng
• Thời gian:
- Bắt đầu: 0:00 ngày 24/06/2019
- Kết thúc: 24:00 ngày 30/06/2019

• Nội dung:
- Chọn 2 nhân vật của mỗi tộc có số Level cao nhất và nhanh nhất được xướng tên nhận thưởng.
- Tính theo Bảng Xếp Hạng trong [Menu Xếp hạng-> Top Cao Thủ -> Chủng tộc] trên web tài khoản.Bảng xếp hạng Phần thưởng
Top 1 class x3 Hộp Boss (cấp 1)
Top 2 class
(Khuyến khích)
50.000 Wcoin

STT Nhân vật Tái sinh Level L.Master Point Level Up Cuối Chủng tộc
KingOfBEM 0 315 20 12.550 02:02:xx 30/06 Thiên Sứ
2 AMONPRO 0 315 20 12.663 02:09:xx 30/06 Thiên Sứ

STT Nhân vật Tái sinh Level L.Master Point Level Up Cuối Chủng tộc
1HitYouDie 0 315 20 12.513 02:44:xx 30/06 Thiên Tướng
2 XaHoiDenPK 0 315 8 12.433 04:49:xx 30/06 Thiên Tướng

STT Nhân vật Tái sinh Level L.Master Point Level Up Cuối Chủng tộc
o0BeXiu0o 0 315 11 12.574 02:08:xx 30/06 Thiên Nữ
2 LiLy 0 315 20 12.552 02:44:xx 30/06 Thiên Nữ

STT Nhân vật Tái sinh Level L.Master Point Level Up Cuối Chủng tộc
Zeno 0 315 20 12.554 01:47:xx 30/06 Kiếm Sĩ
2 hiyaya 0 315 20 12.484 01:54:xx 30/06 Kiếm Sĩ

STT Nhân vật Tái sinh Level L.Master Point Level Up Cuối Chủng tộc
ComeBacks 0 315 9 12.461 02:17:xx 30/06 Thiên Vương
2 SatThuDL 0 315 2 12.531 04:34:xx 30/06 Thiên Vương

STT Nhân vật Tái sinh Level L.Master Point Level Up Cuối Chủng tộc
Slow 0 315 20 12.592 00:43:xx 30/06 Phục Ma
2 ImStar 0 315 20 12.508 00:45:xx 30/06 Phục Ma

STT Nhân vật Tái sinh Level L.Master Point Level Up Cuối Chủng tộc
JagBanana 0 315 20 12.484 01:19:xx 30/06 Quyền Vương
2 HixLe 0 315 18 12.524 03:38:xx 30/06 Quyền Vương