Event 01: Khởi đầu cuộc chơi
• Thời gian:
- Bắt đầu: 14h00 đến 24h00 ngày đầu tiên Open Beta

• Nội dung:
- Chọn 5 người Max Level ngày nhanh nhất để nhận thưởng.
- Tham gia Event Blood và Devil được +10x (bên ngoài là 5x = 15x) để cày cấp nhanh hơn
- Tính theo Bảng Xếp Hạng trong [Menu Xếp hạng -> Top Cao Thủ] trên web tài khoản


Xếp hạng Phần thưởng
1 10 Bless
2 6 Bless
3 4 Bless
4+5 2 Bless
Zen khá giá trị ở MU Non Reset có điểm kinh nghiệm thấpSTT Nhân vật Reset Level L.Master Point Level Up Cuối Chủng tộc
1 SoaiCa 0 150 0 4.000 15:31:00 14/09 Quyền Binh
2 Shai 0 150 0 4.000 15:44:00 14/09 Pháp Sư
3 ThanChet 0 150 0 4.000 15:44:00 14/09 Quyền Binh
4 KhangHy 0 150 0 4.000 15:57:00 14/09 Đấu Sĩ
5 Magic 0 150 0 4.000 16:18:00 14/09 Đấu SĩPhần thưởng đã được trao vào nhân vật và nhận giải thưởng trên web tài khoản.