Thông báo!
[20:45] Bảo trì BIG UPDATE 15 phút đến 21:00.

Cụ thể như sau:
 1. Sửa Text thêm lưu ý Auto EF Buff
 2. Mở lại Reconnect (tự động kết nối lại game khi bị Dis)
 3. Thêm bình máu số lượng 60, 90
 4. Sửa lại giờ Boss Ảo ảnh, thay Ảo ảnh = Kundun
 5. Update thêm mặt nạ cho Set bóng ma của MG
 6. Xóa hiển thị bình HP cao cấp CashShop ở Client
 7. Fix up mốc level mới khi qua ngày mà ko cần đổi Nhân vật
 8. Fix Auto EF buff máu không chuẩn làm đồng đội chết
 9. Fix không hiển thị tên đồng đội trong Nhóm PT
 10. Fix treo máy đêm, sáng dậy mất hết cổng MU
 11. Fix không chơi được Liên Minh Huyền Thoại khi đang cắm MU
 12. BlueEvent và SummerEvent sẽ thông báo sau vào ngày mai, vì hôm nay update hơi quá tải.


Kính báo!