[Thông báo] Thay đổi map rơi Lông Vũ từ 0h00 ngày 23/6 !