Thông báo!
17:30 - Bảo trì game 15' để khởi động lại sau 1 tuần hoạt động liên tục, giúp máy chủ hoạt động mượt mà hơn !

Kính báo!