Event 01: Khởi đầu cuộc chơi
• Thời gian:
- Bắt đầu: 14h00 đến 24h00 ngày đầu tiên Open Beta

• Nội dung:
- Chọn 3 người Max Level ngày nhanh nhất để nhận thưởng.
- Tham gia Event Blood được x3 Exp và Devil được x4 Exp để cày cấp nhanh hơn
- Tính theo Bảng Xếp Hạng trong [Menu Xếp hạng -> Top Cao Thủ] trên web tài khoản


Xếp hạng Phần thưởng
1 10 Hộp Quà xanh
2 6 Hộp Quà Xanh
3 4 Hộp Quà Xanh
4+5 2 Hộp Quà Xanh
Hộp Quà xanh mỗi hộp chứa
(1.000.000 Zen) 80/20 (Ngọc Bless, Soul, Life)

STT Nhân vật Tái sinh Level L.Master Level Up Cuối Chủng tộc
NamPhich 0 80 0 15:01:xx 16/06 Phù Thủy
BufPhich 0 80 0 15:06:xx 16/06 Tiên Nữ
KeHuyDiet 0 80 0 15:07:xx 16/06 Quyền Binh
4 SieuSao 0 80 0 15:11:xx 16/06 Phù Thủy
5 Captain 0 80 0 15:25:xx 16/06 Quyền Binh

Hướng dẫn nhận thưởng :
  • Đăng nhập Web tài khoản
  • Chọn nhân vật nhận thưởng
  • Vào chức năng : Event > Nhận giải thưởng Event