[Tổng kết] Đăng ký nhận giải - Top chủng tộc - Top Master