Thông báo!
Điều chỉnh tỉ lệ rơi Ngọc, Lông vũ ở Sub có PK.

Để game bớt nhạt và ít cạnh tranh nên bây giờ BQT điều chỉnh tỉ lệ rơi của Sub có PK nhiều hơn so với Sub không PK.

Tên vật phẩm Sub 2 không PK (tỉ lệ rơi) Sub 3 có PK (tỉ lệ rơi)
Chaos 2% 3%
Life 1% 2%
Bless 1% 2%
Lông Vũ 0.6% 0.8%
Huy Hiệu Hoàng Tộc 0.6% 0.8%