Thông báo!
Mở rơi Lông Vũ-HHHT tại toàn bộ quái ở các bản đồ Kanturu1, 2, 3 với tỉ lệ 1%

Trong ngày hôm nay sẽ bảo trì để mở toàn bộ sự kiện Boss lớn như Selupan, Medusa, Ảo ảnh, Kundun và nâng 30% sức mạnh Boss Vàng bao gồm HP, DMG sau mỗi tuần để phù hợp với lượng Point của nhân vật ngày càng nhiều.

Thông tin chi tiết BQT sẽ ghi cụ thể khi bảo trì.
Kính báo!