[Thông báo] Ngày 5/5 sau 1 tuần Open sẽ mở train Lông vũ và các sự kiện Boss !