Thông báo!
Tăng tỉ lệ Train rơi Ngọc, tăng Exp Blood và Devil !

Cụ thể như sau:
- Tỉ lệ rơi Chaos 2 => 3% (giữ nguyên vì rơi nhiều ở quái 45 trở lên)
- Tỉ lệ rơi Life 2 => 3% (quái cấp 75 trở lên)
- Tỉ lệ rơi Bless 1 => 2% (quái cấp 75 trở lên)

- Tỉ lệ rơi Chaos 3 => 6% (Event quái tấn công Arena)
- Tỉ lệ rơi Life 3 => 6% (Event quái tấn công Arena)
- Tỉ lệ rơi Bless 2 => 4% (Event quái tấn công Arena)

- Tăng Exp Blood & Devil cho Level 1~400 +300x (tổng 450x khi train trong này)
- Tăng Exp Blood & Devil cho Level Master +40x (tổng 80x khi train trong này)

- Tăng Exp ngày cuối tuần Thứ 7 và Chủ Nhật cho Level 1~400 +150x
- Tăng Exp ngày cuối tuần Thứ 7 và Chủ Nhật cho Level Master +20x

Thay đổi có hiệu lực khi có thông báo này!

Kính báo!