[Sự kiện] Chuỗi sự kiện Đua Top OpenBeta - Hợp Nhất.