[Sự kiện] ♥ Chuỗi sự kiện Đua Top OpenBeta - Hợp Nhất.